Ouderlijk gezag

Na een scheiding is de hoofdregel dat ouders het ouderlijk gezag delen. Dan hebben beide ouders afhankelijk van de leeftijd van het kind recht op de noodzakelijke medische informatie om beslissingen te kunnen nemen over de medische behandeling van hun kind.

Tenzij wij anders van u horen gaan wij er dan ook vanuit dat u en uw ex-partner het ouderlijk gezag delen. Horen wij van u of uw ex-partner dat het ouderlijk gezag niet (meer) gedeeld wordt en slechts één van u beiden gezag-dragend is dan treedt de ander niet meer op als wettelijk vertegenwoordiger van uw kind(-eren). 

Dit leggen we uiteraard vast in het dossier van het kind. Deze ouder beslist dan niet meer mee over de behandeling en heeft ook niet meer de daaraan gekoppelde rechten en bevoegdheden, zoals bijvoorbeeld het inzagerecht. Deze ouder moet zich wel een beeld kunnen vormen van de verzorging en opvoeding van het kind. De arts mag deze ouder dan ook belangrijke en feitelijke informatie over het kind verschaffen zonder dat hij de gezagdragende ouder hiervoor toestemmimg hoeft te vragen