Levenseinde

Als huisartsen vinden wij het gesprek over levenseinde erg belangrijk. 

Mocht u nadenken over zaken rondom uw levenseinde, bespreekt u dit dan in een vroeg stadium met uw huisarts. Het is voor uw huisarts belangrijk u te volgen in uw overwegingen tijdens het ziekteproces. Vaak beschrijven patiënten hun wensen rondom het levenseinde in een zogenaamde wilsverklaring. Het is belangrijk dat u een dergelijke verklaring met uw huisarts bespreekt. Daarna begrijpt uw arts beter wat belangrijk voor u is.

Op thuisarts.nl vindt u veel informatie over dit onderwerp.Ook op de website van de Patientenfederatie is informatie te vinden.

Wat is een wilsverklaring? (Patiëntenfederatie.nl)

De Nederlandse beroepsvereniging van artsen, de KNMG, heeft een brochure uitgebracht die u kan helpen om met uw huisarts in gesprek te gaan over uw wensen en gedachten rondom het levenseinde.

KNMG-brochure Spreek op tijd over uw levenseinde

Uw huisarts heeft geen principiële bezwaren tegen euthanasie. Een euthanasieverzoek van een patiënt zal de huisarts zorgvuldig afwegen. De huisarts beoordeelt de situatie van de patiënt en toetst de zorgvuldigheidscriteria uit de wet. Persoonlijke factoren en afwegingen van de huisarts kunnen ook een rol spelen bij de besluitvorming.

Ook voor een arts is euthanasie een zeer ingrijpende gebeurtenis. Een patiënt heeft geen recht op euthanasie. Wel is de arts verplicht om een patiënt in contact te brengen met een andere arts als hij of zij zelf niet aan dit verzoek kan of wil voldoen.