Spreekuur

Spreekuur alleen volgens afspraak. Om een afspraak te maken, kunt u bellen tussen 8.00 – 12.30 uur en tussen 13.30- 16.00 uur.

Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact in verband met de planning van het spreekuur. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw eventuele klachten. De assistente is (net als de huisarts en de andere zorgverleners) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Om privacy redenen (de assistente heeft medische informatie van u nodig) kan er aan de balie geen afspraak worden gemaakt. 

Heeft u een vervolgafspraak voor een bepaalde klacht dan vragen wij u de afspraak te maken bij de huisarts die u eerder voor deze klacht heeft behandeld.

Meer tijd

Een afspraak op het spreekuur duurt 15 minuten. Heeft u meer klachten of vragen en denkt u meer tijd nodig te hebben, dan kunt u dit aangeven.