Electrocardiogram (ECG)

Uw huisarts of praktijk verpleegkundige heeft voor u een hartfilmpje aangevraagd. Met dit onderzoek meten we het ritme en de activiteit van het hart met een ECG-apparaat.

In deze folder geven wij u informatie over het onderzoek.

Doel van het ECG

Tijdens het ECG-onderzoek worden de elektrische stroompjes (impulsen) van uw hart geregistreerd. Op deze manier kan bepaald worden hoe uw hartfunctie is en of er afwijkingen zijn. Een ECG blijft echter een moment opname. Uw huisarts zal uiteindelijk het ECG bekijken om te bepalen of het nodig is om verdere diagnostiek in te zetten.

 Wie verricht het onderzoek?

Het onderzoek wordt meestal uitgevoerd door de doktersassistente van de praktijk. Zij legt u uit wat er gebeurt. Als u tijdens het onderzoek vragen heeft kunt u deze uiteraard stellen.

 De voorbereiding

U mag voor het onderzoek eten en drinken en, als het van toepassing is, ook uw gebruikelijke medicatie innemen.

De assistente zal u verzoeken om uw bovenlichaam te ontbloten. Dit is nodig om kwalitatief een goed ECG te maken. Er zijn haakjes waar u uw kleding kunt ophangen. Daarna wordt u gevraagd op de onderzoeksbank te gaan liggen. Er worden een aantal plakkers en elektrodes bevestigd op uw borstkas, beide polsen en beide enkels. Dit zijn snoertjes die in verbinding staan met het meetinstrument. De plakkers met de snoertjes zorgen voor de geleiding van de te meten stroompjes.

In totaal zal de voorbereiding van het onderzoek ongeveer 5 a 10 minuten duren.

Voor mannen ter voorbereiding; heeft u veel borsthaar dan kunt u er voor kiezen dit thuis zelf te scheren. U scheert net onder uw rechterborst tot voorbij uw linkerborst. Hoogte van ongeveer 5 cm. Zo zullen de plakkers beter plakken. Indien nodig zal de assistente ook haartjes wegscheren.                                                                                                                                             

Registratie

Liever voor het ECG onderzoek geen bodylotion gebruiken. De ECG plakkers zullen dan sneller los laten. Als u heeft plaatsgenomen op de onderzoeksbank en de plakkers zijn bevestigd zal men u vragen stil te blijven liggen en niet te praten. Dat voorkomt dat er bewegingsstoring te zien is op het ECG waardoor wij een beter ECG kunnen maken. Gedurende ongeveer 10-20 seconden zullen de stroompjes van uw hart geregistreerd worden. U voelt hier niets van, het onderzoek is volkomen pijnloos. Het resultaat is een grafiek van uw hartslag; het elektrocardiogram (ECG).

Na afloop van de registratie worden de lijnen ontkoppeld van de plakkers. En de plakkers worden van uw huid verwijderd.

Resultaten

De resultaten van het onderzoek worden doorgegeven aan uw huisarts. Hij/zij zal deze interpreteren. U krijgt soms direct de uitslag van uw huisarts of via de assistente. Ook kan het zijn dat de huisarts u later op de dag of volgende dagen gaat bellen, danwel dat u wordt uitgenodigd op het spreekuur.

Heeft u nog vragen?

Als u na het lezen van deze voorbereiding toch nog vragen heeft, kunt u deze stellen aan de doktersassistente of aan de huisarts. Dit kan telefonisch maar ook via een e-consult (MGN-MijnGezondheid.net) of via de MedGemak app op uw telefoon. De werking hiervan staat uitgelegd op de websites van desbetreffende praktijken.